بیناکاوشگران

شرکت بیناکاوشگران در تلاش جهت ایجاد یک نام معتبر
در سطح کشور و نیز حضور موفق در بازارهای
جهانی و بین المللی می باشد.

مدیریت

محبوب بودن و موفق بودن مدیرعامل موسسه
• دارا بودن قدرت‌ سازماندهی
• داشتن اشتیاق کاری و اعتماد به نفس بالا
• داشتن ثبات در کار
• داشتن تداوم حرکت و فعالیتش
• داشتن رابطه همدلی و باورداشتن کارمندان

کارکنان

صداقت رفتار روابط عمومی بالا و داشتن روحیه کار تیمی آنان و همچنین همکاری با اساتید برجسته کشور رمز موفقیت موسسه بیناکاوشگران می باشد.

 
350تعداد سرفصل های آموزشی
4000مدرسین موسسه
6000تعداد دوره ها
8000نفرات دوره دیده
درخواست دوره های آموزشی سفارش دوره